Wykonanie filmu promocyjnego dla firmy, która zajmuje się zakładaniem parków przemysłowych i centrów logistycznych.  Są to obiekty przeznaczone na wydzierżawianie dla wiodących firm międzynarodowych, które wchodzą na rynek polski lub zamierzają umocnić na nim swoją pozycję.